Kruishoutem

U11 / U13 

Dais

G-judo 

Provinciale Training

U11 / U13 / U15

Deinze

U15 / U18 / U21+ 

La Pommeraie

G-judo 

Open Bekers van Gent

                  / U15 / U18 / U21 / U21+

Wetteren

U11 / U13 

Appeltornooi

G-judo 

Provinciale Training

U11 / U13 / U15

Centre Reine Fabiola

G-judo 

Provinciale Training

U11 / U13 / U15

Provinciale Training

U11 / U13 / U15

Provinciale Training

U11 / U13 / U15

Provinciale Training

U11 / U13 / U15

Algemene vergadering

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene vergadering.
Deze gaat door op vrijdag vrijdag 29 maart 2019 om 22:00 in de natten tatami.
De agenda van de algemene vergadering :
1. Verwelkoming en dagorde door de voorzitter
( toegetreden leden met de graad van 1° dan )
2. Verkiezing als effectief lid van de kandidaten
3. Verkiezing nieuwe leden van de raad van bestuur naar het aantal mandaten
bepaald door de bestuursvergadering van 21/022019 namelijk 1.
4. Financieel overzicht door de penningmeester
a. Goedkeuring van de rekeningen 2018 en kwijting van de bestuurders
voor de verrichtingen van het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de begroting 2019
5. Behandeling van vragen en schriftelijk ingediende aanvragen en voorstellen
van onze leden
Op deze vergadering zijn alle geïnteresseerden leden van harte welkom.
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht op deze Algemene Vergadering.
 
Wij hopen u dan te mogen begroeten
 
Het bestuur