Judo Club Lokeren, de geschiedenis...

 

Het moet zowat oktober 1962 geweest zijn toen de judomicrobe Lokeren bereikte. Het was de St. Laurentiusscoutsgroep die met een judoclub begon, en dit onder impuls van Chr├ętien De Cauwer en Johan Jacobs. De trainingen werden gegeven op het jeugddomein Hoogland. Als eerste trainer deed ene Hector uit Brugge dienst. Hij verbleef in Lokeren in kader van de aanleg van de E3 ( E17).

geschied train

Tijdens de paasvakantie van 1963 konden we beslag leggen op een lege stapelruimte, op de 5de verdieping van de toenmalige jeugd-club "T-club" in de Pr.Thuysbaertlaan. We maakten vorderingen wat tatami betreft : geen strozakken meer maar zagemeel en kartonnen dozen overdekt met een "groene bache" van bij Cockes. Inmiddels verzorgde een bruine gordel, Maurice uit Zele de trainingen. Toch viel in de loop van 1965/66 de judoactiviteiten stil.. . een aantal pioniers haakten af om diverse redenen.
In de loop van 1967 besloot het bestuur van de T-club het judo nieuw leven in te blazen en in september 1967 werden we erkend door de Belgische Judobond en deed Lievin Van De Velde zijn intrede als trainer en dit voor vele jaren.

In 1974 konden we eindelijk een stukje "echte" Japanse tatami aankopen . maar o wee . . . een brand vernielde in de zomer van 1974 het gebouw : onze dojo en de T-club gingen in de vlammen op exit Pr. Thuysbaertlaan.

Dank zij de bemiddeling van het stadsbestuur en de toenmalige schepen van sport, dhr. H. Liebaut,zijn we op het sportstadion in de Daknamstraat terechtgekomen. Door de materiele steun van Cesar Smet konden we ons een nieuwe tatami aanschaffen en waren we opnieuw vertrokken. Weliswaar in andere omstandigheden dan in 1962 : een nieuwe mat, een luchtig lokaal, verwarming, sanitair enz.. .

R. Heirman kwam het trainerskorps vervoegen. Onder impuls van onze toenmalige voorzitter J. Dierickx werd een jeugdsectie opgericht, die nu veel succes kent, terwijl de "Miel" de veteranen trachtte warm te maken voor de judosport. Van een clubje van 20 leden groeide we naar een club van 100 leden.

Vanaf 1985 tot heden nam het ledenaantal verder toe. Inmiddels nam H. Magerman het voorzitterschap waar en hebben heel wat jongeren de kleuren van onze club verdedigd op tal van tornooien en kampioenschappen.

Tijdens de maand april 1994 verhuisden we, dank zij de toenmalige schepen van sport, dhr. Marc Van Hoecke, de Sportdienst en de Sportraad naar het Stedelijk Sportcomplex (de vroegere Wase Werkplaats) in de Kazernestraat, waar wij samen met andere gevechtsporten een nieuw onderdak vonden. Dit was een zeer grote verbetering : ruimere kleedkamers, voldoende sanitair, gemakkelijk bereikbaar voor iedereen en vooral meer ruimte om te trainen.

Samen met een nieuw bestuur onder voorzitterschap van Geert Pets bouwden we onze club uit tot een trendsetter in haar regio.

Hier past ook een woord van dank aan al diegenen die op een of andere wijze hun steen(tje) hebben toe bijgedragen bij de groei van onze club : de stichters en pioniers, de trainers, de ouders voor hun vertrouwen, de supporters en geheel het bestuur.