Enkel betaling Lidgelden:

731-017217-067
IBAN : BE93 7310 1721 7067
BIC : KREDBEBB
Op naam van: vzw Judoclub Lokeren

mededeling : naam + voornaam + groep               vb Pets Geert +15 jaar

 


Rekening nr. andere betalingen zoals judo pakken & Inschrijving Tornooi:

733-016617-443
IBAN : BE 66 7330 1661 7443
BIC : KREDBEBB
Op naam van: vzw Judoclub Lokeren