Effectief lid

 

Wil je je engageren in de club, meehelpen en organiseren, mee discussiëren over de richting die de club moet volgen ... én mee beslissen: dan moet je effectief lid worden. Enkel effectieve leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Als je jezelf hierin herkent, spreek dan iemand aan in de club die er wat verantwoordelijk uitziet, of stuur een mail naar de voorzitter, die je aanvraag ter harte zal nemen. Als je een zwarte gordel hebt, ben je automatisch een effectief lid.

Meer info vind je in onze statuten.