Rekeningnummer

733-016617-443
IBAN : BE 66 7330 1661 7443
BIC : KREDBEBB
Op naam van: vzw Judoclub Lokeren

Opgelet: bij betaling Lidgelden: neem als mededeling: naam + voornaam + groep               vb Pets Geert +15 jaar